กรกฎาคม 2558 คลัง

31 07 2558 - ยอห์น 1:12-13

แต่ส่วนคนที่ยอมรับและไว้วางใจพระองค์ พระองค์ให้สิทธิ์พวกเขาเป็นลูกของพระเจ้า ลูกของพระเจ้านี้ไม่ใช่ลูกที่เกิดมาจากเลือดเนื้อหรือจากความต้องการของมนุษย์ หรือจากความตั้งใจของพ่อ แต่เกิดมาจากพระเจ้า

30 07 2558 - 1 ซามูเอล 3:19

พระยาห์เวห์ได้สถิตอยู่กับซามูเอลในขณะที่เขาเติบโตขึ้น และไม่ว่าซามูเอลจะพูดอะไร พระองค์ก็ทำให้เป็นจริงตามนั้น

29 07 2558 - เพลงสดุดี 71:18

ข้าแต่พระเจ้า โปรดอย่าทอดทิ้งคนแก่คนนี้ที่ผมหงอกแล้ว โปรดให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสประกาศ เรื่องพลังอำนาจของพระองค์ กับคนรุ่นต่อไปด้วยเถิด และได้เล่าถึงฤทธิ์เดชของพระองค์ กับทุกคนที่มาภายหลัง

28 07 2558 - 2 ทิโมธี 4:7-8

ผมได้ต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรี ได้วิ่งถึงเส้นชัยแล้ว และผมยังคงรักษาความเชื่อไว้ได้ ตอนนี้รางวัลแห่งชัยชนะนั้นกำลังรอผมอยู่ องค์เจ้าชีวิตผู้พิพากษาที่ซื่อสัตย์จะมอบรางวัลนี้ให้กับผมในวันนั้นi

27 07 2558 - กิจการ 17:4

บางคนในกลุ่มนั้นก็เชื่อเปาโล จึงเข้าร่วมกับเปาโลและสิลาส นอกจากนี้ยังมีชาวกรีกที่นับถือพระเจ้าเป็นจำนวนมากเข้าร่วมกับพวกเขา และยังมีผู้หญิงคนสำคัญอีกจำนวนไม่น้อยด้วย

26 07 2558 - ทิตัส 2:3

ส่วนหญิงสูงอายุก็เหมือนกัน สอนให้เขามีชีวิตที่บริสุทธิ์อย่างผู้ที่นับถือพระเจ้า สอนเขาอย่าให้ไปเที่ยวซุบซิบนินทา หรือติดเหล้า แต่ให้เป็นคนสอนในสิ่งที่ดีๆ

25 07 2558 - ทิตัส 2:2

สอนชายสูงอายุให้รู้จักควบคุมตนเอง ทำตัวให้น่านับถือ สุขุมรอบคอบ ให้เจริญขึ้นทั้งในด้านความเชื่อ ความรัก และความอดทน

24 07 2558 - ปัญญาจารย์ 7:10

อย่าถามว่า “ทำไมคืนวันเก่าๆ ถึงดีกว่าทุกวันนี้” ไม่ฉลาดเลยที่ถามอย่างนั้น

23 07 2558 - 1 ทิโมธี 4:14

อย่าละเลยที่จะใช้พรสวรรค์ของคุณที่ได้รับมาตอนที่พวกผู้พูดแทนพระเจ้าพูดเกี่ยวกับคุณและตอนที่พวกผู้นำอาวุโสได้วางมือบนคุณ

22 07 2558 - 1 เปโตร 5:5

ในทำนองเดียวกัน คนที่มีอายุน้อยกว่า ก็ให้เชื่อฟังพวกผู้นำอาวุโส แต่ความจริงแล้ว ทุกๆ คนควรจะอ่อนน้อมถ่อมตัวรับใช้ซึ่งกันและกันเหมือนกับที่พระคัมภีร์เขียนไว้ว่า “พระเจ้าต่อต้านคนที่เย่อหยิ่งจองหอง แต่มีความเมตตากรุณาต่อคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน” (สุภาษิต 3:34 )

21 07 2558 - อิสยาห์ 40:29

พระองค์ให้เรี่ยวแรงกับคนที่เหน็ดเหนื่อย และเพิ่มกำลังให้กับคนที่หมดเรี่ยวแรง

20 07 2558 - ปัญญาจารย์ 12:1

ให้นึกถึงผู้ที่สร้างเจ้ามา ในวันเวลาซึ่งเจ้ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ก่อนยามทุกข์ยากจะมาถึง และก่อนที่ปีเหล่านั้นจะมาถึง ที่เจ้าจะพูดว่า “ฉันไม่มีความสุขในช่วงเวลาเหล่านี้แล้ว”

19 07 2558 - เพลงสดุดี 71:9

ตอนนี้ที่ข้าพเจ้าแก่แล้ว ขออย่าได้โยนข้าพเจ้าทิ้งไป ขออย่าได้ทอดทิ้งข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าหมดเรี่ยวแรง

18 07 2558 - เอเฟซัส 4:15

แต่ให้พวกเราพูดความจริงด้วยความรัก และให้โตขึ้นเป็นเหมือนพระคริสต์ในทุกๆ ทาง พระคริสต์คือศีรษะ

17 07 2558 - กิจการ 2:17

‘พระเจ้าพูดว่า ในช่วงสุดท้ายนั้น เราจะเทพระวิญญาณของเราลงบนมนุษย์ทุกคน ทั้งบุตรชายและบุตรสาวของพวกคุณจะพูดแทนเรา คนหนุ่มจะเห็นภาพนิมิต คนแก่จะมีความฝันพิเศษ

16 07 2558 - ผู้วินิจฉัย 2:7

พวกเขาได้รับใช้พระยาห์เวห์ตลอดชีวิตของโยชูวา และตลอดชีวิตของผู้อาวุโสที่มีอายุยืนยาวกว่าโยชูวา ผู้อาวุโสพวกนี้คือพวกที่ได้เห็นงานอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่พระยาห์เวห์ได้ทำให้กับคนอิสราเอล

15 07 2558 - 1 ทิโมธี 5:3

ให้เกียรติพวกแม่ม่ายที่ไม่มีญาติพี่น้อง

14 07 2558 - 1 ทิโมธี 5:1

อย่าด่าว่าคนที่สูงอายุ แต่ให้เตือนเหมือนว่าคนคนนั้นเป็นพ่อ ส่วนพวกหนุ่มๆ ก็ให้เตือน เหมือนพวกเขาเป็นพี่น้อง

13 07 2558 - 1 ทิโมธี 4:12

อย่าให้ใครมาดูถูกคุณ เพราะเห็นว่าคุณเป็นแค่เด็กหนุ่ม แต่ให้คำพูด การกระทำ ความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์ของคุณ เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนที่เชื่อ

12 07 2558 - สุภาษิต 23:22

ให้ฟังพ่อของเจ้า ผู้ที่ให้เจ้าเกิดมา และอย่าได้ดูหมิ่นแม่ของเจ้าเมื่อนางแก่ตัวลง

11 07 2558 - เพลงสดุดี 126:2

ตอนนั้นพวกเรามีความสุขมาก และโห่ร้องด้วยความยินดี แม้แต่คนต่างชาติก็ยังพูดว่า “พระยาห์เวห์ทำสิ่งต่างๆที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนพวกนี้”

10 07 2558 - อิสยาห์ 6:8

และผมก็ได้ยินเสียงขององค์เจ้าชีวิตพูดว่า “เราจะส่งใครไปดี ใครจะไปแทนพวกเรา” แล้วผมก็ตอบว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ครับ ส่งข้าพเจ้าไปเถิด”

9 07 2558 - อิสยาห์ 6:6-7

แล้วทูตเสราฟองค์หนึ่งก็บินมาหาผม และมีถ่านหินร้อนๆ ที่ท่านได้เอาคีมคีบมาจากแท่นบูชา แล้วท่านก็เอามันมาแตะที่ริมฝีปากผม และพูดว่า “ดูสิ ถ่านหินร้อนๆนี้ได้แตะที่ริมฝีปากของเจ้าแล้ว และความผิดของเจ้าก็ได้ถูกขจัดไปแล้ว ความบาปของเจ้าก็ถูกลบไปแล้ว”

8 07 2558 - อิสยาห์ 6:5

และผมก็พูดว่า “น่าละอายจริงๆ ผมจะต้องถูกทำลายแน่ๆ เพราะผมเป็นคนที่มีริมฝีปากที่ไม่สะอาดในสายตาพระเจ้า และผมก็อาศัยอยู่ท่ามกลางคนที่มีริมฝีปากที่ไม่สะอาดเหมือนกัน แต่ดวงตาผมกลับได้เห็นกษัตริย์ คือพระยาห์เวห์ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น”

7 07 2558 - อิสยาห์ 6:2-3

มีพวกทูตสวรรค์เสราฟ ยืนเฝ้าอยู่รอบๆพระองค์ ทูตเสราฟแต่ละองค์มีปีกหกปีก สองปีกปิดหน้าเอาไว้ และอีกสองปีกปิดเท้าsของพวกเขา และสองปีกที่เหลือเอาไว้บิน พวกทูตสรรค์ ต่างก็กำลังร้องต่อกันและกันว่า “ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ พระยาห์เวห์ ผู้มีฤทธิ์ทั้งสิ้น ทั่วโลกเต็มไปด้วยรัศมีของพระองค์”

6 07 2558 - อิสยาห์ 6:1

ในปีที่กษัตริย์อุสซียาห์ตาย ผมได้เห็นองค์เจ้าชีวิตนั่งอยู่บนบัลลังก์อันสูงส่ง และส่วนปลายของเสื้อคลุมยาวของพระองค์นั้นปกคลุมพื้นวิหารไปหมด

5 07 2558 - เอเฟซัส 3:12

พวกเราที่มีส่วนในพระเยซูคริสต์ กล้าและมีความมั่นใจที่จะเข้าไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้า เพราะเราไว้วางใจในพระคริสต์

4 07 2558 - กาลาเทีย 5:1

เมื่อพระคริสต์ได้ปลดปล่อยให้เราเป็นอิสระแล้ว ก็ให้อยู่อย่างคนอิสระเถิด รักษามันไว้ให้ดี อย่ากลับไปเป็นทาสของกฎอีก

3 07 2558 - เพลงสดุดี 106:6

พวกเราทำผิดบาปเหมือนกับบรรพบุรุษของเรา พวกเราทำผิดและทำตัวชั่วร้าย

2 07 2558 - เอเสเคียล 36:23

เราจะกู้ชื่ออันยิ่งใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของเรานั้นกลับมา ที่เสื่อมเสียไปแล้วในท่ามกลางชนชาติต่าง ๆ เป็นชื่อที่เจ้าได้ทำให้เสื่อมเสียไปแล้วในหมู่พวกเขา แล้วชนชาติเหล่านั้นจะได้รู้ว่าเราคือยาห์เวห์ เมื่อเราแสดงความศักดิ์สิทธิ์ของเราต่อหน้าต่อตาพวกเขา ตอนนำเจ้ากลับมา” พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิตพูดว่าอย่างนั้น

1 07 2558 - เยเรมีย์ 22:29

แผ่นดิน แผ่นดิน แผ่นดินเอ๋ย ให้ฟังถ้อยคำของพระยาห์เวห์