สิงหาคม 2558 คลัง

31 08 2558 - ฟิเลโมน 1:7

น้องเอ๋ยความรักของคุณทำให้ผมมีความสุขมาก และมีกำลังใจด้วย เพราะคุณทำให้คนทั้งหลายที่เป็นของพระเจ้าชื่นใจ

30 08 2558 - 1 ทิโมธี 6:17

สั่งคนร่ำรวยในยุคนี้ อย่าหยิ่งยโสหรือฝากความหวังไว้กับความร่ำรวยนั้น เพราะมันไม่เที่ยงแท้ แต่ให้ฝากความหวังไว้กับพระเจ้าผู้แบ่งปันทุกสิ่งให้กับเราอย่างล้นเหลือ เพราะเห็นแก่ความสุขสบายของเรา

29 08 2558 - มัทธิว 6:25

ดังนั้น เราขอบอกคุณว่า ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับชีวิตว่าจะมีกินมีดื่มไหม หรือเป็นห่วงร่างกายว่าจะมีเสื้อผ้าใส่ไหม เพราะชีวิตนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารและเสื้อผ้าเท่านั้น

28 08 2558 - ฟิลิปปี 4:12

ผมรู้ว่าจะพอใจได้อย่างไรทั้งตอนที่ผมขัดสน และตอนที่มีอย่างเหลือเฟือด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตาม ผมได้เรียนรู้เคล็ดลับว่าจะอยู่อย่างไร ในเวลาที่อิ่มท้องหรือหิวโหย ในเวลาที่มีเหลือเฟือหรือขาดแคลน

27 08 2558 - มาระโก 10:25

จะให้อูฐเอาตัวสอดผ่านรูเข็ม ก็ยังง่ายกว่าจะให้คนรวยเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าเสียอีก”

26 08 2558 - สุภาษิต 25:13

หิมะให้ความเย็นกับคนเก็บเกี่ยวอย่างไร ผู้ส่งข่าวที่ไว้ใจได้ ก็จะทำให้จิตใจของเจ้านายที่ส่งเขาไป ชุ่มชื่นอย่างนั้น

25 08 2558 - ยอห์น 6:68

ซีโมน เปโตรตอบพระองค์ว่า “จะให้พวกเราทิ้งอาจารย์ไปหาใครอีกล่ะครับ อาจารย์มีคำพูดที่ให้ชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไป"

24 08 2558 - ยอห์น 6:66

หลังจากที่พระเยซูพูดอย่างนั้น ศิษย์จำนวนมากก็ทิ้งพระเยซูไป

23 08 2558 - มาระโก 9:30-31

พระเยซูและพวกศิษย์ก็เดินทางต่อโดยผ่านแคว้นกาลิลี พระเยซูไม่อยากให้ใครรู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหน เพราะกำลังสอนพวกศิษย์อยู่ พระองค์บอกเขาว่า “บุตรมนุษย์จะถูกส่งมอบไปให้กับคนที่จะฆ่าเขา และหลังจากนั้นสามวันเขาจะฟื้นขึ้นจากความตาย”

22 08 2558 - เยเรมีย์ 31:25

เพราะเราจะทำให้จิตใจที่อ่อนล้า กระปรี้กระเปร่า และเราจะทำให้จิตใจที่อ่อนแอทั้งหลายเข้มแข็ง”

21 08 2558 - มัทธิว 11:28

“เชิญมาสิ ทุกคนที่รู้สึกเหนื่อยใจและแบกภาระหนัก แล้วเราจะให้พวกคุณหายเหนื่อยใจ

20 08 2558 - มัทธิว 6:14

“ถ้าคุณยกโทษให้กับคนที่ทำบาปต่อคุณ พระบิดาของคุณที่อยู่บนสวรรค์ ก็จะยกโทษให้คุณด้วย

19 08 2558 - กิจการ 3:19

ดังนั้น กลับตัวกลับใจเสียใหม่ หันกลับมาหาพระเจ้า แล้วพระเจ้าจะลบล้างความบาปให้กับคุณ

18 08 2558 - ยอห์น 4:24

พระเจ้าเป็นพระวิญญาณ ดังนั้น คนที่กราบไหว้พระองค์ จะต้องกราบไหว้ด้วยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความจริง”

17 08 2558 - มัทธิว 6:1

ระวังให้ดี อย่าทำความดีเพื่ออวดคนอื่น เพราะคุณจะไม่ได้รับรางวัลจากพระเจ้าของคุณที่อยู่บนสวรรค์

16 08 2558 - มัทธิว 9:13

พวกคุณไปศึกษาดูสิว่า พระคัมภีร์ข้อนี้หมายถึงอะไร ที่ว่า ‘เราอยากจะเห็นความเมตตา ไม่ใช่เครื่องบูชา’เพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนดี แต่มาเพื่อเรียกคนบาป”

15 08 2558 - สุภาษิต 11:25

คนที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จะเจริญรุ่งเรือง และคนที่ช่วยเหลือคนอื่น เขาเองก็จะได้รับความช่วยเหลือ

14 08 2558 - 2 ทิโมธี 1:16

ขอให้องค์เจ้าชีวิตมีเมตตากรุณาต่อครอบครัวของโอเนสิโฟรัสด้วย เพราะเขาให้กำลังใจผมหลายครั้งและก็ไม่อับอายที่ผมติดคุกอยู่

13 08 2558 - โรม 15:32

เพื่อว่าถ้าเป็นไปตามความต้องการของพระเจ้า ผมจะได้แวะมาหาคุณด้วยความยินดี และผมจะได้พักผ่อนหย่อนใจร่วมกับคุณ

12 08 2558 - มาระโก 10:13-14

ผู้คนต่างพาเด็กเล็กๆ มาให้พระองค์แตะต้องตัว แต่พวกศิษย์ได้ห้ามไว้ เมื่อพระองค์เห็นก็ไม่พอใจ จึงพูดกับพวกศิษย์ว่า “อย่าไปห้ามเด็กๆ พวกนั้น ปล่อยให้พวกเขาเข้ามาหาเรา เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เป็นเหมือนเด็กๆ พวกนี้

11 08 2558 - มัทธิว 7:12

ดังนั้น คุณอยากให้คนอื่นทำอย่างไรกับคุณ ก็ให้ทำอย่างนั้นกับเขาสิ เพราะกฎปฏิบัติของโมเสส และคำสอนของพวกผู้พูดแทนพระเจ้าก็สรุปได้อย่างนี้แหละ

10 08 2558 - เพลงสดุดี 23:2-3

พระองค์นำข้าพเจ้าไปนอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวขจี พระองค์นำข้าพเจ้าไปยังลำธารที่สงบเงียบ พระองค์ทำให้ข้าพเจ้ากลับมีเรี่ยวแรงเหมือนเดิม พระองค์นำข้าพเจ้าเดินไปบนหนทางที่ถูกต้องทั้งหลาย เพื่อรักษาชื่อเสียงที่ดีของพระองค์

9 08 2558 - ยอห์น 10:11

เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดี คนเลี้ยงแกะที่ดียอมสละชีวิตของตนเพื่อแกะของเขา

8 08 2558 - ยอห์น 6:27

อย่าทำงานเพื่อจะได้อาหารที่เน่าเสีย แต่ให้ทำงานเพื่อจะได้อาหารทิพย์ที่ให้ชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไป บุตรมนุษย์จะให้อาหารทิพย์นั้นกับพวกคุณ เพราะพระเจ้าพระบิดาให้สิทธิอำนาจกับบุตรมนุษย์ที่จะทำสิ่งนี้

7 08 2558 - อพยพ 23:12

ให้เจ้าทำงานเป็นเวลาหกวัน แต่ในวันที่เจ็ด ให้เจ้าหยุดพักผ่อน เพื่อวัวตัวผู้ และลาของเจ้าจะได้พักผ่อนด้วย และลูกชายของทาสหญิงของเจ้าและชาวต่างด้าวจะได้สดชื่นขึ้นด้วย

6 08 2558 - มัทธิว 17:5

ขณะที่เปโตรยังพูดอยู่นั้น ก็มีเมฆสว่างไสวมาปกคลุมพวกเขาไว้ และมีเสียงพูดออกมาจากเมฆว่า “นี่คือลูกรักของเรา เราพอใจเขามาก ฟังเขาเถิด”

5 08 2558 - มาระโก 6:49-50

เมื่อพวกศิษย์เห็นพระองค์เดินอยู่บนน้ำ ก็คิดว่าเป็นผีเลยร้องตะโกนกันลั่น เพราะตกใจกลัวมาก แต่ในทันใดนั้น พระองค์ก็พูดกับพวกเขาว่า “ไม่ต้องตกใจ เราเอง ไม่ต้องกลัว”

4 08 2558 - มาระโก 6:31

“พวกเราไปหาที่เงียบๆ พักผ่อนกันเถอะ” เพราะมีผู้คนเยอะมากมาหาพระองค์ จนไม่มีเวลาแม้แต่จะกินอาหารกัน

3 08 2558 - ยอห์น 7:37-38

ในวันสุดท้ายของเทศกาลอยู่เพิง ซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุด พระเยซูยืนขึ้นและพูดเสียงดังว่า “ถ้าใครหิวน้ำ ก็ให้มาหาเราและดื่มสิ คนที่ไว้วางใจเราก็จะมีลำธารของน้ำที่ให้ชีวิตไหลออกมาจากหัวใจของเขา เหมือนกับที่พระคัมภีร์บอก”

2 08 2558 - เพลงสดุดี 68:9

พระองค์ทำให้ฝนตกลงมาอย่างเหลือเฟือ บนแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ฟื้นฟูดินแดนที่หมดสภาพขึ้นมาใหม่

1 08 2558 - สุภาษิต 6:28

ใครบ้างที่เดินบนถ่านไฟ แล้วเท้าไม่พอง